:: دوره 4، شماره 10 - ( 4-1397 ) ::
جلد 4 شماره 10 صفحات 34-42 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه برنامه‌ریزی استراتژیک با بازاریابی کار آفرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران
جلال عبدی هولایی، سعید صفاریان همدانی، رضا یوسفی سعیدآبادی، محمد تقی پور*
چکیده:   (945 مشاهده)
زمینه و هدف: این پژوهش به بررسی «رابطه برنامه­ریزی  استراتژیک با بازاریابی کار آفرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران» پرداخته است و از نظر هدف، کاربردی  است.
مواد و روش­ ها: روش تحقیق از نظر ماهیت روش جمع­آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است،. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در بانک صادرات منطقه شمال تهران به تعداد 1200 نفر در پنج حوزه و شش شعبه ممتاز است، که 350 نفر زن، و 850 نفر مرد می­باشند. برای تعیین حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 291 نفر تعیین، که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بر حسب جنسیت،  85 زن‌ و 206 مرد به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه برنامه­ریزی استراتژیک بر مبنای مدل برایسون (1999)، پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه فیور و همکاران (2013) است. پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برنامه­ریزی استراتژیک 72/0 و پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه به میزان 87/0 بدست آمد.
یافته­ ها: تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد رابطه همبستگی معنی­داری بین برنامه­ریزی استراتژیک با چهار مولفه بازاریابی کارآفرینانه شامل فرصت هشیاری(69/0)، نوآوری معطوف به مصرف کننده (82/0)، ایجاد ارزش (51/0)، و مدیریت ریسک (90/0) » وجود دارد.
استنتاج: مدیریت ریسک»  و «فرصت هشیاری » از مولفه­های بازاریابی کارافرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران  (آماره 4.105 t =  ، با مقدار 0.012= Sig.  ؛ آماره 2.023 t =  ، با مقدار 0.037 = Sig.) بیشترین تاثیر را از یرنامه­ریزی استراتژیک می­پذیرد. و کمترین تاثیر مربوط به مولفه « ایجاد ارزش » با (آماره 1.545- t =  ، با مقدار 0.280 = Sig) می­باشد.
واژه‌های کلیدی: برنامه‌ریزی استراتژیک، بازاریابی کارافرینانه، بانک صادرات، منطقه شمال تهران
متن کامل [PDF 324 kb]   (621 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت دولتی
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۶


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 10 - ( 4-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها