:: دوره 4، شماره 9 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 4 شماره 9 صفحات 1-15 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین هوش هیجانی و استراتژی‌های مدیریت تعارض (مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران)
پروین اسدپور* ، دکتر علی یزدان پناه نوذری، علی گل افشانی
چکیده:   (785 مشاهده)

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین هوش هیجانی و استراتژی­های مدیریت تعارض در آموزش و پرورش استان مازندران می­باشد.

مواد و روش­ها: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن را کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 1412 نفر تشکیل می­دهند. که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای تعداد 306 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده­ها از طریق پرسش­نامه­های فرهنگ سازمانی دفت (2001)، هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) و استراتژی­های مدیریت تعارض پونتام و ویلسون گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان علم مدیریت رسید و پایایی آنها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.9= ، 0.85=  و 0.87=  محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

بحث و نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که، فرهنگ سازمانی حاکم بر کل اداراه­های آموزش و پرورش استان مازندران، فرهنگ مشارکتی است. در سازمان­های با فرهنگ مشارکتی، کارآفرینی، ماموریتی و بورکراتیک بین هوش هیجانی و استراتژی مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بدین صورت که در فرهنگ مشارکتی، استراتژی راه­حل­گرایی قوی­ترین رابطه را با هوش هیجانی دارا می­باشد و در فرهنگ­های کارآفرینی، ماموریتی و بورکراتیک، استراتژی عدم مقابله قوی­ترین رابطه را با هوش هیجانی دارا است.

واژه‌های کلیدی: فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی، استراتژی‌های مدیریت تعارض
متن کامل [PDF 544 kb]   (483 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
دریافت: ۱۳۹۳/۳/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 9 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها