:: دوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 16-36 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه مدل‌های تصمیم گیری و اعتماد سازمانی با تاکید بر فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران)
علی گل افشانی، دکتر محمدتقی معتمدی تلاوکی، تقی باهو طرودی* ، ارسطو گوران اوریمی
چکیده:   (653 مشاهده)

سابقه و هدف: هدف کلی پژوهش بررسی رابطه مدل­های تصمیم گیری و اعتماد سازمانی با تاکید بر فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش استان مازندران است.

مواد و روش­ها: پژوهش توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش مازندران به تعداد 1412 نفر می­باشند. با روش نمونه گیری خوشه­ای تعداد 306 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده­ها از طریق پرسش­نامه­های مدل تصمیم گیری، اعتماد سازمانی و فرهنگ سازمانی گردآوری شده و روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسیده و پایایی آن­ها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرانباخ به ترتیب 0.83، 0.87 و 0.89 محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها در آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

یافته­ها: در اداره­های با فرهنگ مشارکتی و ماموریتی بین مدل تصمیم­گیری کارنگی و اعتماد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. در اداره­های با فرهنگ کارآفرینی بین مدل تصمیم­گیری مرحله­ای و اعتماد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و در اداره­های با فرهنگ بورکراتیک بین مدل تصمیم­گیری سطل زباله و اعتماد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

استنتاج: فرهنگ سازمانی حاکم بر آموزش و پرورش استان مازندران فرهنگ مشارکتی و مدل رایج تصمیم­گیری مدیران آن، مدل کارنگی است و در مجموع اعتماد سازمانی از سطح نسبتاً مطلوبی در آن برخوردار می­باشد.

واژه‌های کلیدی: مدل‌های تصمیم گیری، اعتماد سازمانی، فرهنگ سازمانی
متن کامل [PDF 511 kb]   (772 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها