:: دوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 37-46 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش رفتار شهروندی سازمانی در استقرار مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران (مطالعه موردی شهرستان ساری)
تقی باهو طرودی* ، حسن نقی زاده میارکلائی
چکیده:   (625 مشاهده)

سابقه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی در استقرار مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان­های علوم پزشکی شهرستان ساری بود.

مواد و روش­ها: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیه کارکنان بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی مازندران (شهرستان ساری) به تعداد 1180 نفر تشکیل می­دهند که براساس جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 291 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی- طبقه­ای براساس جنسیت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده­ها از پرسش­نامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1990) در 5 مولفه (وظیفه ­شناسی، جوانمردی، فضیلت شهروندی، احترام و نزاکت، نوع­دوستی)، با 24 سوال و پرسش­نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM) با 8 سوال استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان امر رسید و پایایی آنها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش­نامه رفتار شهروندی سازمانی 85/0 و پرسش­نامه مدیریت کیفیت جامع 89/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره استفاده شده است.

یافته­ها: نتایج تحلیل رگرسیون تک متغیره نشان داد که، رفتار شهروندی سازمانی در استقرار مدیریت کیفیت جامع نقش مثبت و معناداری دارد و حدود 36 درصد از واریانس نمره مدیریت کیفیت جامع توسط رفتار شهروندی سازمانی تبیین شده است. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که، ابعاد وظیفه­شناسی، جوانمردی و نوع دوستی در استقرار مدیریت کیفیت جامع نقش مثبت و معناداری دارند و بعد جوانمردی با ضریب بتا 301/0=β بیشترین نقش را در استقرار مدیریت کیفیت جامع دارد.

استنتاج: رفتار شهروندی سازمانی در استقرار مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان­های علوم پزشکی شهرستان ساری نقش مثبت و معناداری دارد و بعد جوانمردی بیشترین نقش را دارد. لذا پیشنهاد می­شود که مدیران و مسئولان علوم پزشکی به این بعد توجه بیشتری نمایند.

واژه‌های کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع، بیمارستان‌های علوم پزشکی
متن کامل [PDF 488 kb]   (231 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها