:: دوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 63-79 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علی اکبر اسکندری خانقاهی، عسکر مهدوی واسو کلایی، حسین شریفی اسدی
چکیده:   (627 مشاهده)

سابقه و هدف: در عصر جدید که عصر فناوری اطلاعات نامیده شده است، استفاده از فن آوری های مختلف اطلاعاتی در تمامی ارگان ها و نهادها و برای همگان دارای اهمیت زیادی است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات آن پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش نیز کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران شامل 40 کتابدار می باشند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش حاضر و پی بردن به وجود روابط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته آن، از روش تحلیل ناپارامتری همبستگی با استفاده از آماره " اسپیرمن" استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و جدول ها و نمودارهای مقتضی برای انعکاس توزیع فراوانی درصد و موارد لازم استفاده شده است.

یافتهها: یافته های پژوهش نشان داد که بین دو عامل اصلی و سازنده مدل پذیرش فناوری یعنی برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی استفاده و تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات رابطه معنی داری از نوع مثبت  وجود دارد.  

استنتاج: که هر چه یک سیستم وابسته به فناوری اطلاعات از نظر کتابداران کتابخانه های جامعه ی مورد پژوهش، برای بهبود عملکرد کاری خود مفید تر و از نظر یادگیری آسان تر تشخیص داده شود، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

واژه‌های کلیدی: فناوری اطلاعات، کتابداران، پذیرش فناوری اطلاعات
متن کامل [PDF 382 kb]   (249 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها