:: دوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 80-94 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی استقرار مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان مازندران در سال 1393
سمیه حسام، سودابه کرمی*
چکیده:   (594 مشاهده)

زمینه وهدف: هدف این پژوهش بررسی چگونگی استقرار مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان مازندران در سال 1393 بوده است و به منظور سنجش معنی‌دار بودن ارتباط بین فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت.

مواد و روش : مطالعه حاضرتوصیفی و تحلیلی بوده، جامعه آماری تعداد 2000 نفر ار کارمندان  سازمان تامین اجتماعی استان مازندران می‌باشد که تعداد 200 کارمند  طبق فرمول کوکراین و با روش نمونه‌گیری طبقه بندی شده به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس با جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه در قالب روش تحقیق میدانی و نیز با استفاده از نرم‌افزار spss از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و T جهت سنجش مولفه‌های فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران پرداخته شده است.

یافته‌ها: با توجه به مباحث ارایه شده در این پژوهش می‌توان گفت که امروزه دانش منبع ضروری و پایدار برای مزیت رقابتی است. در عصر تحول و عدم اطمینان‌های محیطی، سازمان‌هایی موفق هستند که بطور مستمر دانش تولید کنند و آن را در سراسر سازمان‌ اشاعه داده و در فناوری‌ها، محصولات و خدمات به کار گیرند و با توجه به اینکه اساسی‌‌ترین مشخصه سازمان‌های هوشمند در قرن 21، تأکید بر دانش و اطلاعات است، بنابراین بکارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و فرهنگ سازمانی به عنوان یک فاکتور مهم نقش کلیدی را در استقرار مدیریت دانش ایفا می‌کند. در واقع فرهنگ سازمانی زیربنای مدیریت دانش است.

استنتاج: نتیجه تحقیق بصورت شفاف نشان داد که بین مولفه‌های عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با مدیریت دانش در سازمان مذکور رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و شدت همبستگی بین دو متغیر 9/52+ درصد می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: مسئولیت اجتماعی‌، نوآوری‌، مدیریت دانش، استقرار، سازمان
متن کامل [PDF 473 kb]   (190 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها