:: دوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 95-109 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی با سلامت روانی مدیران مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فضیله اسپهبدی* ، قدرت ا. . فکوری
چکیده:   (736 مشاهده)

سابقه و هدف:  روانشناسان معتقدند که ویژگی های شخصیتی خاص می تواند در کنترل محیط های کاری فشارزا تفاوت ایجاد کنند. از جمله عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی  می توان به استرس شغلی  و ویژگی های شخصیتی  نیروی کار اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی با سلامت روانی مدیران مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

مواد و روش ها: روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه ی آماری آن را کلیه مدیران مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل می دهند که تعداد آن ها 150 نفر می باشد و از این میان، تعداد 108 نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس، به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های پنج عاملی شخصیت نئو (NEO)، سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) و استرس شغلی اوسیپو استفاده شد که از پایایی و اعتبار مناسب برخوردار هستند. همچنین، به منظور تعیین رابطه ی ویژگی های شخصیتی با سلامت روان، از رگرسیون خطی و برای تعیین رابطه ی بین استرس شغلی و سلامت روان از همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

یافته ها:  تحلیل داده ها نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی (روان آزردگی و گشودگی) و سلامت روان در سطح خطای 1% رابطه ی معنی دار وجود دارد. همچنین، بین استرس شغلی و سلامت روانی مدیران مالی دانشگاه علوم پزشکی رابطه ی معنی دار وجود دارد.

استنتاج: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های شخصیتی (روان آزردگی و گشودگی) و استرس شغلی با سلامت روانی مدیران مالی دانشگاه علوم پزشکی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: ویژگی های شخصیتی، استرس شغلی، سلامت روانی
متن کامل [PDF 532 kb]   (557 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها