نشریه مهندسی فرایندها- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اخذ موافقت نامه اصولی علمی پژوهشی

پیرو ارتقاء اهداف عالی آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران˛به اطلاع اعضاء محترم هیئت علمی، پژوهشگران و دوستان گرامی می رساند˛ مجله مهندسی فرآیندهای ذانشگاه علوم پزشکی مازندران  به استناد نامه 2786/د/704 تاریخ 22/7/1392 دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور موفق به اخذ موافقت اصولی علمی پژوهشی  شده است و جهت دریافت رتبه علمی - پژوهشی مراتب دیگر در حال تلاش و پیگیری است. اعضاء محترم هیئت علمی و همکاران گرامی می توانند از طریق سایت مجله اطلاعات بیشتری را دریافت نمایند. امید است با همکاری و مودت در عرصه تعالی اهداف کلان آموزشی و پژوهشی مجله ما را یاری نمایید. در سایه توفیقات الهی در مسیر توسعه آموزش و پژوهش موفق و سربلند باشید.

AWT IMAGE

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی فرایندها:
http://jpe.mazums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب